PROJEKTE

Çdo projekt është një mundësi për të mësuar, për të kuptuar problemet dhe sfidat, për të krijuar dhe rikrijuar…

talente te reja

Projekti Multimedia

I zhvilluar në Maj të 2018 në qytetin e Vlorës . Ky projekt erdhi në bashkëpunim me Universitetin e Arteve Të Bukura ,Tiranë ku u synua promovimi i talenteve të reja dhe informimi i të rinjve të qytetit të Vlorës me një art të ri kontemporan.

Aktiviteti u zhvillua në disa lokacione të ndryshme të qytetit të Vlorës për 3 ditë rresht.

Multimedia është degë e artit kontemporan e cila merret me videoartin, videoinstalacionin, instalacion si edhe performancën.

Studentë dhe pedagogë të Universitetit të Arteve të Bukura iu bashkuan këtij projekti duke dhënë kontributin e tyre në këtë aktivitet. Idetë dhe krijimet e tyre u prezantuan gjatë 3 ditëve të zhvillimit të aktivitetit.

luajme me ngjyrat

Projekti “Luajmë, krijojmë, këndojmë dhe kërcejme sëbashku!”

I zhvilluar përgjatë muajit  Nëntor dhe Dhjetor të 2021 në qytetin e Vlorës . Ky projekt erdhi në bashkëpunim me Qendrën e Zhvillimit për Fëmijët me Aftësi te Kufizuara,Vlorë, si edhe ne bashkëpunim me Lobin Euro Atlantik Shqipar, ku u synua argetimi i femijëve të Qendrës PAK. Ky aktivitet me titull : “Luajmë, krijojmë, këndojmë dhe kërcejme sëbashku!”, e realizoi fazën e tij të parë me sukses dhe qëllimi i tij u arrit më së miri.

Në javën e tij të parë aktiviteti u zhvillua në ambientet e Qendrës së Zhvillimit për Personat me Aftësi të Kufizuara.

Ky projekt konsiston në integrimin e femijëve/personave që bëjnë pjesë në Qendren e Zhvillimit për Personat me Aftësi të Kufizuara në aktivitete dhe lojra me femijët e organizatës ORUS.

Piktorë, vullnetarë si edhe antarë të organizatës ORUS iu bashkuan këtij projekti duke dhënë kontributin e tyre në këtë aktivitet. Në fund te javës së parë, idetë dhe krijimet e këtyre fëmijeve u mblodhën dhe u prezantuan gjatë javëve ne vazhdim të zhvillimit të aktivitetit.