Objektivat

Prioritetet

Arti, turizmi dhe Kultura si prioritetet e një zhvillimi të ndërgjegjshëm nga ana e të gjithë aktorëve që janë të angazhuar në këto sektore;

Strategji

Ne këto fusha qëndra angazhohet të përpilojë strategji veprimi dhe bashkëpunimi me ente shtetërore dhe private që kanë peshë në sektoret ekonomike dhe turistike;

Promovim

Promovim të mentalitetit sipërmarrës dhe bashkëpunimit ndërkombëtar me Shoqata dhe institucione ekonomike edhe nëpërmjetë trajnimeve dhe asistencës në hartimin dhe organizimin e projekteve në fusha të ndryshme;.