projects

Each project is an opportunity to learn, to understand problems and challenges, to create and recreate …

NEW TALENTS

MULTIMEDIA PROJECT

Developed in May 2018 in the city of Vlora. This project came in collaboration with the University of Fine Arts, Tirana where the aim was to promote new talents and inform the youth of the city of Vlora with a new contemporary art.

The activity took place in several different locations in the city of Vlora for 3 days in a row.

Multimedia is a branch of contemporary art which deals with video art, video installation, installation as well as performance.

Students and professors of the University of Fine Arts joined this project giving their contribution to this activity. Their ideas and creations were presented during the 3 days of the activity.

Play with colors

Projekti “Luajmë, krijojmë, këndojmë dhe kërcejme sëbashku!”

I zhvilluar përgjatë muajit  Nëntor dhe Dhjetor të 2021 në qytetin e Vlorës . Ky projekt erdhi në bashkëpunim me Qendrën e Zhvillimit për Fëmijët me Aftësi te Kufizuara,Vlorë, si edhe ne bashkëpunim me Lobin Euro Atlantik Shqipar, ku u synua argetimi i femijëve të Qendrës PAK. Ky aktivitet me titull : “Luajmë, krijojmë, këndojmë dhe kërcejme sëbashku!”, e realizoi fazën e tij të parë me sukses dhe qëllimi i tij u arrit më së miri.

Në javën e tij të parë aktiviteti u zhvillua në ambientet e Qendrës së Zhvillimit për Personat me Aftësi të Kufizuara.

Ky projekt konsiston në integrimin e femijëve/personave që bëjnë pjesë në Qendren e Zhvillimit për Personat me Aftësi të Kufizuara në aktivitete dhe lojra me femijët e organizatës ORUS.

Piktorë, vullnetarë si edhe antarë të organizatës ORUS iu bashkuan këtij projekti duke dhënë kontributin e tyre në këtë aktivitet. Në fund te javës së parë, idetë dhe krijimet e këtyre fëmijeve u mblodhën dhe u prezantuan gjatë javëve ne vazhdim të zhvillimit të aktivitetit.